info@eu-stiu.ro  |  +407xxx
Follow us :-

Certificate de absolvire

Ce tipuri de certificate  se pot obtine?

În functie de tipul programului si de formele de realizare a formarii profesionale, centrul de formare profesionala autorizat poate elibera urmatoarele tipuri de certificate:

  • certificat de calificare profesionala
  • certificat de absolvire

Certificatul de calificare profesionala se da pentru cursuri de calificare sau recalificare si pentru programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca. Aceste cursuri sunt organizate pentru calificarile cuprinse în Nomenclatorul calificarilor pentru care se pot organiza programe de formare profesionala finalizate cu cerificate de calificare.
Certificatul de absolvire se da pentru cursuri si stagii de initiere, cursuri si stagii de perfectionare sau de specializare. De asemenea se mai elibereaza pentru programe de formare profesionala prin ucenicie la locul de munca organizate pentru ocupatiile cuprinse în Clasificarea Ocupatiilor din România, respectiv  grupele majore 3, 4, 5, 6, 7 si 8 .
Certificatele de calificare profesionala si de absolvire originale poarta antetul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al Ministerului Educatiei si Cercetarii.

Ele se elibereaza însotite de o anexa în care se precizeaza competentele profesionale dobândite, sub semnãturã, titularului, pe baza actului de identitate, de cãtre furnizorul de formare profesionalã. Acesta se elibereaza dupã cel mult 30 de zile de la promovarea examenului de absolvire.

Certificatul se poate elibera si unei persoane împuternicite, pe bazã de procurã autentificatã de notariat/consulat.